Landstinget Sörmlands logotyp

E-post till Landstinget Sörmland

Landstingets officiella e-postadress är endast till för kommunikation kring ärenden av administrativ generell karaktär.

Adressen kan inte användas till frågor som rör enskilda personers hälso- / sjukdomstillstånd eller ärenden som innehåller patientuppgifter. Det är inte heller möjligt att exempelvis boka / avboka besök i vården här.

Om du har specifika frågor som rör hälsa och vård, vänligen vänd dig den verksamhet som du varit i kontakt med, besök 1177 Vårdguiden eller ring 1177.

Kontakta oss

Vår officiella e-postadress: landstinge...@dll.se