Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Folkhälsoarbete - för en god och jämlik folkhälsa


Folkhälsocentrum arbetar systematiskt och målinriktat för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Uppdraget genomförs med tvärvetenskaplig kompetens.

Våra utvecklingsarbeten handlar om att skapa goda förutsättningar och goda miljöer för hälsa. Vi medverkar till att metodutveckla Sörmlands folkhälsoarbete och förmedlar kunskap och ökar medvetenheten om sambanden mellan levnadsvanor, livsvillkor och hälsa.

Vanliga arbetsmetoder är utrednings- och utvecklingsarbete, uppföljningsuppdrag, utbildnings- och informationsinsatser samt att erbjuda processtöd. Våra aktuella länsövergripande insatser presenteras under utveckling/forskning.

Mer om folkhälsa som kunskapsområde

Under Folkhälsa hittar du information om ämnet folkhälsa, nationella folkhälsomålet, definitioner och begrepp samt annan information inom folkhälsoområdet.