Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben har som uppdrag att skapa förutsättningar för att öka dialog, inflytande och engagemang hos såväl medarbetare som medborgare.

Det innebär att driva utvecklingen av landstingets centrala kommunikationsarbete i enlighet med styrmodell, fattade beslut och politikens antagna prioriteringar. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt till dialog och öppenhet, som bidrar till verksamheternas måluppfyllnad.

Exempel på Kommunikationsstabens uppdrag och uppgifter:

  • Upprätta och revidera styrdokument inom ansvarsområdet
  • Agera kommunikationsstöd för ledning och verksamheter
  • Genomföra utbildningsinsatser för medarbetare
  • Utveckla och förvalta landstingets egna kommunikationskanaler

En HBT-certifierad verksamhetlogotyp hbt-certifiering

Sedan maj 2015 är Kommunikationstaben HBT-certiferad. Det innebär att vi verkar för en god arbetsmiljö för våra medarbetare och ett respektfullt bemötande av våra medborgare utifrån ett hbt-perspektiv.

 

Kontakt

Telefon: 0155-24 57 69Postadress: 611 88 NyköpingFax: 0155-21 10 84E-post
KommunikationsdirektörMaria E KarlssonInformationschef Maria KarlssonTelefon arbete: 0155-24 57 54Mobil: 070-298 33 86E-post