Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Region Sörmland

Region Sörmland logotyp Den röda näckrosen tillsammans med namnet Region Sörmland 

Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten samlas den 1 januari 2019 i en organisation som kommer att heta Region Sörmland.

Att samla det regionala utvecklingsarbetet innebär att arbetet bedrivs av en enda organisation istället för flera. Det handlar bland annat om infrastruktur som vägar, järnvägar och bredband som skapar möjligheter för en större arbetsmarknad där människor kan leva, arbeta och studera där de själva vill.

Med en regionbildning kraftsamlar vi ett Sörmland med tydligare och starkare ledarskap med en ny organisation som får ett direktvalt fullmäktige som ansvarar för utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter som behövs och förväntas av invånarna i ett framåtskridande län.

Tidigare har sörmlänningarna valt sina regionala företrädare till landstinget och politikerna i regionstyrelsen har utsetts av kommunerna och landstinget. I en region behöver exempelvis landstingsstyrelsens ordförande inte längre vara ordförande i landstinget, i kollektivtrafikmyndigheten och delta i regionförbundets arbetsutskott utan istället fokusera på en organisation där alla frågor hanteras. Ett stort antal politik- och tjänstemannaområden samlas i en och samma organisation och i förlängningen även arbetet för den gemensamma välfärden.

Region Sörmland blir en starkare samtals- och förhandlingspart med staten och andra eftersom en och samma röst värnar utvecklingen i länet. Istället för att tre olika instanser ska svara på exempelvis ett remissvar från staten så blir det framöver ett gemensamt svar från regionen.

Från den 1 januari 2019 heter vi Region Sörmland.