Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Region Sörmland

Region Sörmland 

Landstinget Sörmland har beslutat att ansöka hos regeringen om att bilda Region Sörmland. Det innebär att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten från den 1 januari 2019 samlas i en enda organisation. Region Sörmland är ett arbetsnamn. Inga beslut är ännu fattade om vad verksamheten ska heta

Att samla det regionala utvecklingsarbetet innebär att arbetet bedrivs av en enda organisation istället för flera. Det handlar bland annat om infrastruktur som vägar, järnvägar och bredband som skapar möjligheter för en större arbetsmarknad där människor kan leva, arbeta och studera där de själva vill.

Med en regionbildning kraftsamlar vi ett Sörmland med tydligare och starkare ledarskap med en ny organisation som får ett direktvalt fullmäktige som ansvarar för utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter som behövs och förväntas av invånarna i ett framåtskridande län.

Tidigare har sörmlänningarna valt sina regionala företrädare till landstinget och politikerna i regionstyrelsen har utsetts av kommunerna och landstinget. I en region behöver exempelvis landstingsstyrelsens ordförande inte längre vara ordförande i landstinget, i kollektivtrafikmyndigheten och delta i regionförbundets arbetsutskott utan istället fokusera på en organisation där alla frågor hanteras. Ett stort antal politik- och tjänstemannaområden samlas i en och samma organisation och i förlängningen även arbetet för den gemensamma välfärden.

Region Sörmland blir en starkare samtals- och förhandlingspart med staten och andra eftersom en och samma röst värnar utvecklingen i länet. Istället för att tre olika instanser ska svara på exempelvis ett remissvar från staten så blir det framöver ett gemensamt svar från regionen.

Landstingsfullmäktige har beslutat att säga ja till att ansöka om att bilda Region Sörmland och tanken är att den nya länsregionen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Det är nu upp till riksdagen att fatta beslut i frågan. Något som förväntas ske under sommaren 2018.