Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Region Sörmland

Region Sörmland 

Landstinget Sörmland har i dag, tisdagen den 26 september 2017, beslutat att ansöka hos regeringen om att bilda Region Sörmland. Det innebär att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten från den 1 januari 2019 samlas i en enda organisation. Region Sörmland är ett arbetsnamn. Inga beslut är ännu fattade om vad verksamheten ska heta

Att samla det regionala utvecklingsarbetet innebär att arbetet bedrivs av en enda organisation istället för flera. Det handlar bland annat om infrastruktur som vägar, järnvägar och bredband som skapar möjligheter för en större arbetsmarknad där människor kan leva, arbeta och studera där de själva vill.

Med en regionbildning kraftsamlar vi ett Sörmland med tydligare och starkare ledarskap med en ny organisation som får ett direktvalt fullmäktige som ansvarar för utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter som behövs och förväntas av invånarna i ett framåtskridande län.

Tidigare har sörmlänningarna valt sina regionala företrädare till landstinget och politikerna i regionstyrelsen har utsetts av kommunerna och landstinget. I en region behöver exempelvis landstingsstyrelsens ordförande inte längre vara ordförande i landstinget, i kollektivtrafikmyndigheten och delta i regionförbundets arbetsutskott utan istället fokusera på en organisation där alla frågor hanteras. Ett stort antal politik- och tjänstemannaområden samlas i en och samma organisation och i förlängningen även arbetet för den gemensamma välfärden.

Region Sörmland blir en starkare samtals- och förhandlingspart med staten och andra eftersom en och samma röst värnar utvecklingen i länet. Istället för att tre olika instanser ska svara på exempelvis ett remissvar från staten så blir det framöver ett gemensamt svar från regionen.

Landstingsfullmäktige beslutade i dag att säga ja till att ansöka om att bilda Region Sörmland och tanken är att den nya länsregionen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Det är nu upp till riksdagen att fatta beslut i frågan. Något som förväntas ske under sommaren 2018.

 

Frågor och svar om Region Sörmland

Här har vi samlat ett antal frågor och svar  om varför Landstinget Sörmland, länets kommuner, regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten föreslås börja arbeta med att bilda Region Sörmland.

- Vad innebär det att vi samlar det regionala utvecklingsarbetet i en organisation?
Det innebär att i stället för att ha det regionala utvecklingsarbetet uppdelat på flera olika organisationer – i det här fallet framförallt Regionförbundet Sörmland och Landstinget Sörmland – så samlar vi det under ett och samma tak.

- Vad är regionalt utvecklingsarbete?
Det är bland annat vägar, järnvägar och bredband som skapar möjligheter för en större arbetsmarknad och större möjligheter för dig att studera och arbeta där du vill.

Vad innebär ett direktvalt fullmäktige?
Det innebär att jag som medborgare väljer mina regionala politiker direkt, det vill säga dem som i fortsättningen ska ha ansvar för såväl hälso- och sjukvård som regionala utvecklingsfrågor.

Vad har vi idag?
Idag fungerar det så att jag som medborgare väljer mina regionala företrädare till landstinget samtidigt som politikerna i regionstyrelsen utses av sina kommuner eller landstinget.

Genom att kraftsamla Sörmland skapar vi förutsättningar för ett tydligt och starkt ledarskap. Vad innebär det?
Det innebär att vi samlar allt under en och samma hatt. I stället för att exempelvis landstingsstyrelsens ordförande både ska vara ordförande i landstinget och i kollektivtrafikmyndigheten och sitta med i regionförbundets arbetsutskott så kan vederbörande sitta på en stol, därmed blir det ett tydligare och i bästa fall starkare ledarskap.

Ett stort antal politikområden kommer att samlas i en organisation. Samtliga områden är angelägna och betydelsefulla för Sörmlands utveckling och tillväxt. Idag finns det regionala utvecklingsarbetet på flera arenor.
Landstinget Sörmland har staben för regional utveckling. Regionförbundet Sörmland arbetar med regional utveckling och kollektivtrafiken i Sörmland har uppdrag att utveckla kollektivtrafiken.  Vi kraftsamlar Sörmland och i förlängningen vår gemensamma välfärd.

Genom att kraftsamla Sörmland blir vi en starkare samtals- och förhandlingspart med staten och andra. Vad innebär det?
Det innebär att vi blir fler som talar med en och samma röst och värnar utvecklingen i länet. I stället för att tre olika instanser ska svara på exempelvis ett remissvar från exempelvis staten så blir det ett gemensamt från de tre tidigare organisationerna.

Hur fungera det idag?
Idag är vi flera organisationer som samtalar och förhandlar med staten i olika frågor men ibland också i gemensamma frågor.

Det pratas om skatteväxling vad innebär det?
När den nya regionen (idag landstinget) bildas, tar den över ansvar för verksamhet inom kollektivtrafik och regional utveckling som idag betalas av kommunerna. För att kunna finansiera den verksamheten måste regionen (landstinget) höja skatten. Eftersom kommunerna blir av med ansvaret sänker de samtidigt skatten med motsvarande belopp, så att den totala skattenivån mot medborgarna (kommunalskatt+landstingsskatt) blir oförändrad. Detta kallas skatteväxling.När är det tänkt att den nya länsregionen ska bildas?
Tanken är att den nya länsregionen ska träda i kraft den 1 januari 2019.
Till höger hittar du en tidslinje där du kan se viktiga datum inför bildandet av Region Sörmland.