Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Arkiverade e-förslag

Här ligger e-förslag vars slutdatum har gått ut.

Som längst kan ett förslag vara aktivt i 3 månader. Därefter arkiveras förslaget. Arkivering innebär att e-­förslaget fortfarande går att läsa och att antalet underskrifter framgår.

Arkiverade förslag kan du inte längre skriva under. Ett e-förslag arkiveras det datum som förslagsställaren har angett.

Om en förtroendevald stödjer ett förslag och vill driva frågan kommer den som har lämnat förslaget att bli kontaktad. Detta kan ske både när förslaget är aktivt eller arkiverat.

Rubrik Kategori Registrerat Slutdatum Förslagslämnare Underskrifter
Tarmsviktsmottagning Hälso- och sjukvård 2017-06-30 2017-09-30 Laila Rothmaier 1
Vägvisning Övrigt 2017-04-06 2017-07-06 Lars Blomqvist 1
Apotek Övrigt 2017-04-06 2017-07-06 Lars Blomqvist 1
Gynekologakut på Mälarsjukhuset Hälso- och sjukvård 2017-04-06 2017-07-06 Albert Jansson 1
Konkurrensutsättning av apotek i entréhallar Hälso- och sjukvård 2017-03-15 2017-06-15 Fredrik Ax 1
Kontakter via telefon Övrigt 2017-02-16 2017-05-16 Roger Stolpe 2
Parkering vid sjukhuset Övrigt 2017-02-13 2017-05-13 lennart Lindberg 1
Folkomröstning ang Svealandsregionen Hälso- och sjukvård 2016-09-21 2016-12-21 Madeleine Evans 312
Friskvårdspeng för pensionärer Hälso- och sjukvård 2016-07-01 2016-10-01 Conny Adolfson 138
Nåbarhet Hälso- och sjukvård 2016-06-21 2016-09-21 Staffan Lennquist 1
Mejlkontakt Hälso- och sjukvård 2016-01-11 2016-04-11 Thomas André 1
Pendlartåg/ lokaltågsslinga Gnesta..Flen..Flen..via Hölö..Gnesta Kollektivtrafik 2015-10-08 2016-01-08 Eeva Esko 4
Ungdoms/Kvinnokliniker på varje vårdcentral Hälso- och sjukvård 2015-08-21 2015-11-21 Erika Lundqvist 1
SMS-tjänst för avbokning Hälso- och sjukvård 2015-03-16 2015-06-16 Ann-Marie Hagberg Lönnström 5
Sjukgymnastik och / eller Massage Habilitering och hjälpmedel 2015-02-24 2015-05-24 Anita Cednert Fredriksson 2
Kuratorkontakt Habilitering och hjälpmedel 2015-02-24 2015-05-24 Anita Cednert Fredriksson 1
Tillgång till video Habilitering och hjälpmedel 2015-02-24 2015-05-24 Anita Cednert Fredriksson 3
TV, Videomöjligheter vid behandlingar Habilitering och hjälpmedel 2015-02-24 2015-05-24 Anita Cednert Fredriksson 1
Keramik, dreja som rehabilitering Habilitering och hjälpmedel 2014-11-17 2015-02-17 Liselotte Igelström 1
Akuten Hälso- och sjukvård 2014-10-30 2015-01-30 åke andersson 2
Patientstödjare Hälso- och sjukvård 2014-10-27 2015-01-27 Ulla Evensson 1
Mms:a när olyckan är framme! Övrigt 2014-10-21 2015-01-21 Lola Erita 2
Högkostnadskortet in i "systemet" Hälso- och sjukvård 2014-08-14 2014-11-14 christina Bremfält 7
personalbrist Hälso- och sjukvård 2014-07-03 2014-10-03 Carina Lindgren 1
Psykisk ohälsa Hälso- och sjukvård 2014-06-11 2014-09-11 Ann-Charlotte Winberg 2
Stugförsäljning Övrigt 2014-04-26 2014-07-26 Jan Linde 2
Färre fakturor, bättre miljö Hälso- och sjukvård 2014-04-16 2014-07-16 Bo Ingvald 2
rehabilitering Habilitering och hjälpmedel 2014-03-27 2014-06-27 ulla kreutz cederlöf 2
Undvik hyrpersonal Hälso- och sjukvård 2014-02-20 2014-05-20 Carl Gustaf Wennerholm 9
Minskad administrativ organisation Hälso- och sjukvård 2014-02-20 2014-05-20 Carl Gustaf Wennerholm 12
Onödiga konsulter Hälso- och sjukvård 2014-02-20 2014-05-20 Carl Gustaf Wennerholm 9
Minskad administrativ organisation Hälso- och sjukvård 2014-02-20 2014-05-20 Carl Gustaf Wennerholm 8
Landstingets utträde ur regionförbundet Övrigt 2014-02-11 2014-05-11 Anders Mansten 274
Resultatmätning Hälso- och sjukvård 2014-02-05 2014-05-05 Leif Wahlberg 9
Landstinget bör under ordnade former avveckla psykiatrin Hälso- och sjukvård 2013-11-17 2014-02-17 Lars Fredriksson 2
Akuten Hälso- och sjukvård 2013-11-08 2014-02-08 åke andersson 4
Höja avgiften Hälso- och sjukvård 2013-10-01 2014-01-01 Helena Djupström 6