Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

E-förslag

E-förslag är till för dig, som bor eller verkar i Sörmland, som vill lämna förslag till landstingets förtroendevalda om hur Landstinget Sörmland kan utvecklas och förbättras. Ditt e-förslag publiceras här på landstingets webbplats. Övriga medborgare kan sedan stödja ditt e-förslag genom att skriva under det.

I samband med registrering av e-förslag behöver vi spara och behandla dina personuppgifter, så som namn, adress, personnummer och e-postadress, för att eventuellt kunna kontakta dig. Dessa uppgifter  behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Handlingar som inkommer till landstinget omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att den handling du skickat in kan komma att lämnas ut efter begäran. Personuppgiftsansvarig  i Landstingets Sörmland är landstingsstyrelsen.

Lämna ett e-förslag

I samband med att du lämnar ett e-förslag måste du registrera ett e-förslagskonto med ditt namn och kontaktuppgifter. Det är för att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella frågor och för att dina förtroendevalda ska kunna kontakta dig om de vill driva din fråga. Det finns ingen åldersgräns. Barn och unga kan också delta i debatten och lägga sina egna förslag. Ditt namn kommer att publiceras tillsammans med ditt förslag på landstingets hemsida. När du är inloggad på ditt konto är det dessutom enklare att skriva under andras e-förslag med ditt namn.

Ditt e-förslag behöver ha en rubrik och en beskrivning om idén bakom förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och vad du hoppas uppnå. Det går bra att bifoga bilder, filmer och dokument. Varje förslag granskas innan publicering för att säkerställa att det inte bryter mot någon lag samt att det berör landstingets verksamhet. Ingen personlig rådgivning ges rörande språk eller formuleringar. Förslagsställaren får en bekräftelse per e-post när förslaget publicerats. Förslag som på något vis bryter mot lagen publiceras inte men förslagsställaren informeras om anledning.

Du som lämnar ett e-förslag ansvarar själv för att marknadsföra det. Det kan du till exempel göra via Facebook och Twitter.

Detta händer med ditt e-förslag

Ett e-förslag är publicerat till slutdatumet som du som förslagsställare anger, dock max 3 månader. Så länge förslaget är aktivt går det att skriva under. Inkomna förslag bevakas av de förtroendevalda. Om en förtroendevald stödjer ett förslag och vill driva frågan kommer den som lämnat förslaget att bli kontaktad. Detta kan ske både när förslaget är aktivt eller arkiverat. E-förslag med över 100 underskrifter presenteras i landstingsstyrelsen. Efter slutdatum arkiveras förslaget. När det är arkiverat går det inte längre att skriva under men går fortfarande att läsa.

Landstingsfullmäktiges presidium är ansvarigt för kontakter med förslagsställare i e-förslagsprocessen.

Skriva under ett e-förslag

För att skriva under ett e-förslag finns det två alternativ.

  1. Ange namn och e-postadress.
  2. Skriv under e-förslaget med ditt e-förslagskonto. Kontaktuppgifter hämtas från ditt konto.