Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Styrande dokument för Landstinget Sörmland

Dessa dokument är politiskt beslutade styrande dokumenten för Landstinget Sörmland.

Landstinget Sörmlands vision

Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning

Dokumenthantering

Ekonomi

Förtroendevalda, politiska sekreterare och partier

IT

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Kommunikation och information

Miljö

Folkhälsa och mänskliga rättigheter

Personal

Följa upp och förbättra

Säkerhets och beredskap

Inköp

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingFax: 0155-28 91 15