Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Politiska sammanträden och möteshandlingar

Det politiska arbete i Landstinget Sörmland bedrivs i  olika politiska församlingar som förutom landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen består av nämnder, utskott, beredningar och råd.

Kallelser publiceras senast en vecka innan ett sammanträde. Protokoll publiceras efter att de justerats, vilket brukar vara klart cirka två veckor efter att sammanträdet ägt rum.

Här kan du ta del av möteshandlingarna till landstingets politiska församlingar