Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Motioner och interpellationer

På dessa sidor kan du ta del av motioner och interpellationer som behandlas inom Landstinget Sörmland. Handlingarna presenteras ärendevis i kronologiskt ordning och är uppdelade i två avdelningar: "under behandling" respektive "behandlade".

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som lämnats in av en eller flera av ledamöterna i landstingsfullmäktige. Förslaget i motionen utreds och behandlas av landstingsstyrelsen innan landstingsfullmäktige fattar beslut om att bifalla (säga ja till) eller avslå (säga nej till) motionen. Beslutet kan också bli att motionen anses besvarad, vilket kan betyda till exempel att det som föreslås i motionen redan görs eller att förslaget i motionen är bra men att det för tillfället inte går att genomföra.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en av ledamöterna i landstingsfullmäktige till ordförande i en nämnd, beredning eller till det landstingsråd som har ansvar för det område som frågan handlar om.

Ta del av motioner

Ta del av interpellationer

 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 Nyköping

Mejla landstingets diarium

landstinge...@dll.se