Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingsstyrelsen

Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret för landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Om fullmäktige kan jämföras med riksdagen, så kan man säga att styrelsen är landstingets regering. Det finns dock en skillnad, och det är att landstingsstyrelsen är en samlingsregering, eftersom även den politiska oppositionen ingår i styrelsen. 

Den nyvalda landstingsstyrelsen tillträdde den 1 januari 2015.
Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Styrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och följer uppmärksamt de frågor som kan inverka på landstingets utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen är också hälso- och sjukvårdsnämnd, förutom primärvård, och utövar därmed den övergripande planeringen av hälso- och sjukvård samt habilitering. Som hälso- och sjukvårdsnämnd har styrelsen vårdgivaransvar. 

Namnen på alla ledamöter och datum för deras sammanträden kan du söka via en särskild rubrik, "Sök politiker", i vänsterkolumnen.

Kontakt

Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 Nyköping
OrdförandeMonica JohanssonTelefon arbete: 0155-24 77 17Mobil: 072-219 88 91E-post