Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Nämnder

Landstinget Sörmland har från och med 1 januari 2015 två nämnder, primärvårdsnämnden och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Namnen på alla ledamöter kan du söka via en särskild rubrik, "Sök politiker" i vänsterkolumnen. 

Därutöver finns ett antal nämnder som är gemensamma med kommuner och andra landsting. En av dessa är patientnämnden, dit man som patient kan vända sig med frågor och synpunkter.