Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingets bidrag och stipendier

Landstingsstyrelsen fördelar årligen bidrag till organisationer som verkar friluftsfrämjande, drogförebyggande och offerstödjande samt till pensionärsorganisationer.

Nämnden för habilitering och utbildning delar ut bidrag till handikapporganisationer, samverkansorganisationer och övriga föreningar inom handikappområdet.

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet delar ut bidrag och stipendier till kulturorganisationer och barn- och ungdomsorganisationer. Därutöver finns filmstöd för unga filmare från Film i Sörmland.

Stipendier från Stiftelsen Solbacka delas ut till unga idrottsutövare och personer som arbetar ideellt med friskvård, utbildning  eller ungdomsarbete.

Regler, ansökningsdatum och kontaktuppgifter finns på informationssidan för de respektive bidragen/stipendierna. Se navigeringen till vänster.