Landstinget Sörmlands logotyp
landstingsfullmäktiges presidium

Landstingsfullmäktige sänds live på webben

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ med 71 ledamöter. Den intresserade kan följa med i debatter och beslut direkt via de livesändningar som sker i anslutning till mötena. Men det går även utmärkt att ta del av filmat material från tidigare fullmäktige.

Följ landstingspolitiken via webben

Framtidens hälso- och sjukvård

Sveriges friskaste län 2025

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att arbeta mot ett gemensamt mål. Målet är att Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025.

Läs mer om landstingets mål

Gadget digital anslagstavla

För ökad insyn och delaktighet

På den digitala anslagstavlan kan du ta del av meddelanden och anslag som rör landstingsfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, delegationsbeslut samt annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Ta del av landstingets anslagstavla

Direktpåverka med e-förslag

Har du en fundering eller förslag på något som Landstinget Sörmland ansvarar för? Något som kan förbättras eller förändras? Alla sörmlänningar kan numera påverka genom att lämna ett medborgarförslag direkt via webben.

Läs mer och lämna ett e-förslag

Landstinget Sörmland

Presentationsmaterial om Landstinget Sörmland

Här hittar du en övergripande presentation av Landstinget Sörmland. Presentationen inkluderar bland annat organisationsskisser, skattekronans fördelning, vår vision och målsättning samt en inblick i våra olika verksamheter inom hela landstinget.

Presentation av Landstinget Sörmland