Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Frågor och svar


Varför ska det bli rökfria sjukhusområden inom Landstinget Sörmland?

Att göra Landstinget Sörmlands sjukhusområden helt rökfria är en naturlig del av utvecklingen mot minskad rökning i samhället. Vi vill förebygga att patienter, medarbetare och besökare ofrivilligt utsätts för andras tobaksrök.

Vad innebär ett helt rökfritt område?

Det innebär att rökning inte är tillåten varken inomhus eller utomhus vid de fyra sjukhusområdena. För patienter, anhöriga, besökare och entreprenörer gäller att rökning tillåts utanför Landstinget Sörmlands sjukhusområden.

När kommer hälso- och sjukvårdens områden bli helt rökfria?

De fyra sjukhusen i Sörmland får helt rökfria områden från den 1 januari 2017. I anslutning till detta kommer omskyltning att ske och rökkurerna tas bort.
Med hänsyn till omständigheter i lagar och regler gällande tobaksfrihet innefattas inte patienter på Regionssjukhuset Karsudden de får fortfarande röka på anvisad plats.

Gäller det här även E-cigaretten?

E-cigaretten omfattas av rökfria sjukhusområden. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen rekommenderar att alla miljöer som reglerar rökning också omfattar e-cigaretten.