Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Tobak

När man drar ner cigarettröken i lungorna vid ett halsbloss kommer mer än 8000 skadliga ämnen som finns i röken snabbt in i blodet. Ett 60-tal av ämnena kan orsaka cancer. Rökning har i stort sett skadliga effekter på alla kroppens organsystem. Även passiv rökning är skadlig.  Också att sluta snusa har flera kända hälsovinster.  

Några exempel på hälsovinster med att sluta röka:

  • bättre kondition
  • huden får friskare färg
  • efter ett år har risken för hjärtinfarkt halverats
  • efter tio år har risken för lungcancer minskat med åtminstone två tredjedelar
  • efter 15 år är alla sjukdomsrisker som man får av rökning nästan lika låga
    som för de som aldrig rökt
  • kvinnor som slutar röka blir lättare gravida.

Självtest som vägleder mot rökfrihet

Testa din motivation och få vägledning direkt om hur du på bästa sätt ska gå vidare mot att bli rökfri.

Nätverk i Sörmlands Landsting

På varje vårdcentral finns en hälsokoordinator och personal med kompetens att stödja patienter i förändring av levnadsvanor.