Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Hälsosamtal

Hälsosamtal är ett erbjudande att få prata kring dina levnadsvanor och möjligheterna att påverka din hälsa. Samtalet utgår från ett frågeformulär som du själv först besvarar.

Läkare och patient

När du söker vård erbjuds du ett samtal om din hälsa. Genom att svara på några frågor ringar du och din behandlare in vilka områden som du skulle behöva ta tag i.

Via länkarna nedan hittar du mer information om de olika levnadsvanorna: