Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Hälsosamtal

Hälsosamtal är ett erbjudande att få prata kring dina levnadsvanor och möjligheterna att påverka din hälsa. Samtalet utgår från ett frågeformulär, Frågor om din hälsa, som du själv först besvarar.

Läkare och patient

När du söker vård erbjuds du ett samtal om din hälsa. Genom att svara på några frågor ringar du och din behandlare in vilka områden som du skulle behöva ta tag i.

 Ta del av frågeformuläret - Frågor om din hälsa (pdf)

Efter att du svarat finns också ett informationsmaterial med Svar om din hälsa, med hälsoråd inom de fem områdena: