Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Fysisk aktivitet på recept, FaR

Stärk det friska och minska det onda. Inom hälso-och sjukvården kan du få ordination på fysisk aktivitet , som benämns FaR. (Fysisk aktivitet på Recept) Om du under en längre tid undviker fysisk ansträngning försämras din kondition, muskelstyrka och rörlighet. Att minska stillasittandet och ta olika tillfällen till fysisk aktivitet ökar ditt psykiska, fysiska och sociala välmående. Du minskar risken att utveckla olika sjukdomstillstånd såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ2, fetma, högt blodtryck, höga blodfetter, benskörhet, depression mm.

NYA FYSSAtt ordinera fysisk aktivitet - FaR (Fysisk aktivitet på recept) kan ersätta eller komplettera läkemedel eller annan behandling. FYSS (FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. se www.fyss.se) är ett stödverktyg för sjukvårdspersonal vid ordination av fysisk aktivitet.

 

Vilka ordinerar FaR?  Det är läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, beteendevetare  och psykologer (undersköterskor på delegation av verksamhetschefen). Fysisk aktivitet ordineras på motsvarande sätt som ett läkemedel, både i förebyggande och behandlande syfte. Ordinationen utgår från patientens hälsotillstånd, förutsättningar och behov. Viktigt att FaR-ordinationen följs upp för att nå en bestående förändring.