Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Fysisk aktivitet

Egentligen är det ganska självklart att vi mår bra både fysiskt och psykiskt av att röra på oss- Ett enkelt mål i vardagen kan vara att minska stillasittandet och ta alla tillfällen till rörelse. Forskning visar att ett trettiotal sjukdomar kan behandlas och också i många fall förebyggas med fysisk aktivitet

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt

  • minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig.
  • Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas på minst tre avveckans dagar. Måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Mer fysisk aktiviter ger ytterligare hälsoeffekter.
  • Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper.

Äldre (över 65 år) bör även träna balans.

  • Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.  Källa: www.fyss.se

Det viktigaste är att vara i rörelse!

Den största vinsten för hälsan får de som går från att vara helt inaktiva till lite mer aktiva. Varje ökning ger en ordentlig vinst! För dig som inte rör på dig särskilt mycket idag kan rekommendationen verka oöverstiglig. Vill du  bli mer aktiv är det viktigt att ställa realistiska krav på dig själv och börja med korta stunder av rörelser.

Skostig

Öka motionen allt eftersom!

När du känner dig bekväm på en nivå kan du öka "dosen" successivt. Ofta är 10 procents ökning per vecka en realistisk tumregel, men det kan variera från person till person.

Vilka effekter kan jag vänta?

Effekten av konditionen och andra kroppsliga funktioner kan komma redan efter några veckor, medan psykiska effekter kommer en aning senare samt kraftig minskning av risken att insjukna i bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet, oro och ångest.

Nätverk i Sörmlands Landsting

På varje vårdcentral finns en hälsokoordinator och personal med kompetens att stödja patienter i förändring av levnadsvanor.