Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Hälsokoordinator

På nästan alla vårdcentraler i länet finns hälsokoordinatorer, som har uppdraget att utveckla det hälsofrämjande arbetet och ge stöd till dig som patient för att uppnå en bättre hälsa.

Hälsokoordinatorn håller samman de hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatserna som görs  på vårdcentralen och driver på utvecklingen. Rollen kan ligga på en, eller flera personer.

På varje vårdcentral finns särskilt ansvariga för områdena fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och psykisk hälsa.

"Att jobba som hälsokoordinator innebär dels hälsosamtal med patienten, och dels utveckling av hälsofrämjande insatser på vårdcentralen" berättar Agneta Johansson, hälsokoordinator på vårdcentralen Bagaregatan i Nyköping.