Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Diplomerade hälsocentraler

Att vara diplomerad hälsocentral innebär en kvalitetssäkring av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet på den enskilda vårdcentralen.

Diplomerade hälsocentraler utgår från den struktur landstinget byggt upp med hälsokoordinatorskoncept på alla vårdcentraler. Konceptet har byggts ut och innehåller fler delar.

Diplomerade hälsocentraler i Sörmland:

 • Vårdcentralen Bagaregatan
 • Vårdcentralen Ekensberg
 • Vårdcentralen Stadsfjärden
 • Vårdcentralen Åsidan
 • Vårdcentralen Oxelösund
 • Vårdcentralen Gnesta
 • Vårdcentralen Centrum
 • Vårdcentralen Flen  
 • Vårdcentralen Linden
 • Vårdcentralen Nävertorp 
 • Vårdcentralen Malmköping
 • Vårdcentralen Mariefred
 • Vårdcentralen Skiftinge
 • Vårdcentralen Smeden
 • Vårdcentralen City
 • Vårdcentralen Fröslunda  
 • Vårdcentralen Torshälla
 • Vårdcentralen Tunafors
 • Vårdcentralen Strängnäs
 • Vårdcentralen Trosa
 • Vårdcentralen Vingåker                                                             

För att bli diplomerad hälsocentral krävds:

 • Utsedda resurspersoner skall finnas för samtliga levnadsvanor. Dessa personer skall kunna erbjuda stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor (tobak, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet). Behandlingen ska bygga på Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Kriterier för vilka insatserna är framgår i bilaga 10.12 i Hälsovals Regelbok 2014. Vidare skall hälsofrämjande insatser kunna erbjudas för att stärka den psykiska hälsan genom att erbjuda stöd för att motverka t.ex. stress och sömnsvårigheter. 
 • Identifiering av ohälsosamma levnadsvanor ska ske på ett strukturerat sätt och ska vara integrerat i vårdcentralens hälsofrämjande arbete, så som man finner det lämpligt på den egna vårdcentralen. Som verktyg finns två broschyrer med frågor om levnadsvanor; Testa dina levnadsvanor och Frågor om din hälsa. Se http://insidan.dll.se/fragoromdinhalsa
 • Hälsokoordinator skall finnas, som samordnar/utvecklar och säkerställer det hälsofrämjande arbetet. • En årsredovisning skall lämnas där man bland annat beskriver hur det hälsofrämjande arbetet bedrivs på vårdcentralen och vilka resurser som är avsatta.
 •  70 % av behandlande personal skall vara MI-utbildad och när det gäller hälsokoordinator och resurspersoner skall samtliga vara MI-utbildade. Personal som arbetar kortare tider på vårdcentralen är undantagna. • Resurspersonerna/hälsokoordinatorn på vårdcentralen skall ha deltagit i 70 % av nätverksträffarna.
 • Vidare skall frågor om hälsa lyftas i medarbetarsamtalen under året, så som det beskrivs i landstingets underlag för medarbetarsamtal för landstingsdrivna vårdcentraler och enligt egen framtagen mall för privata vårdcentraler. Kriteriet för diplomering är att detta skall göras i 90 % av samtalen.

Varför ska vården arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande?

Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga:

 • 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke.
 • 30 procent av all cancer.
 • Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2–diabetes (som utgör ca 90% av all diabetes).
 • Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

"Då levnadsvanorna har så stor betydelse för hälsan är det angeläget att också hälso- och sjukvården jobbar med det förebyggande arbetet och erbjuder stöd till förändring av konstaterat ohälsosamma levnadsvanor" säger Djamila Jortikka, hälsosamordnare.