Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Hälsofrämjande landsting

Landstinget Sörmland arbetar för jämlikhet i hälsa för länets invånare. Alla människor ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa utifrån sina förutsättningar.

Varför ska vården arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande?

Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2–diabetes (som utgör ca 90% av all diabetes). Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

 "Då levnadsvanorna har så stor betydelse för hälsan är det angeläget att också hälso- och sjukvården jobbar med det förebyggande arbetet och erbjuder stöd till förändring av konstaterat ohälsosamma levnadsvanor" säger Djamila Jortikka, chef på Enheten för hållbar utveckling.

Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HSF)
Landstinget Sörmland är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Det innebär att befolkning, patienter och anställda i Landstinget Sörmland ska erbjudas möjligheter till hälsofrämjande insatser för att nå bättre hälsa. 


Du kan själv förbättra din hälsa

Inom vården i Sörmland arbetar vi med att stötta och göra dig som patient medveten om hur du själv kan påverka din hälsa, genom förändring av levnadsvanor och även faktorer som sömnvanor och hantering av stress.

När du besöker din vårdcentral erbjuds du ett hälsosamtal, som utgår från ett frågeformulär som benämns "Frågor om din hälsa". 
På varje vårdcentral finns särskilt ansvariga för områdena; fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol och psykisk hälsa.

Landstinget satsar också på hälsokoordinatorer, som finns på länets vårdcentraler och som ska stärka det hälsofrämjande arbetet. Läs mer om vad du kan få för stöd av en hälsokoordinator

Kontakt

Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingE-post