Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Hälsofrämjande landsting

Landstinget Sörmland arbetar för jämlikhet i hälsa för länets invånare. Alla människor ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa utifrån sina förutsättningar.

Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HSF)
Landstinget Sörmland är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och benämns "Hälsofrämjande landsting". Det innebär att befolkning, patienter och anställda i Landstinget Sörmland ska erbjudas möjligheter till hälsofrämjande insatser för att nå bättre hälsa. 


Du kan själv förbättra din hälsa

Inom vården i Sörmland arbetar vi med att stötta och göra dig som patient medveten om hur du själv kan påverka din hälsa, genom förändring av levnadsvanor och även faktorer som sömnvanor och hantering av stress.

När du besöker din vårdcentral erbjuds du ett hälsosamtal, som utgår från ett frågeformulär som benämns "Frågor om din hälsa". 
På varje vårdcentral finns särskilt ansvariga för områdena; fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol och psykisk hälsa.

Landstinget satsar också på hälsokoordinatorer, som finns på länets vårdcentraler och som ska stärka det hälsofrämjande arbetet. Läs mer om vad du kan få för stöd av en hälsokoordinator.

Djamila Jortikka är chef för Enheten för Hållbar utveckling  och Birgitta Hermanson  är sammankallande i nätverket för hälsokoordinatorerna.
 

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Repslagaregatan 19Postadress: 611 88 NyköpingFax: 0155-29 81 15E-post