Landstinget Sörmlands logotyp
äpplen

Här får du stöd till ett friskare och mer aktivt liv

Vi kan alla påverka vår egen hälsa genom aktiva val. Kost, motion, tobak och alkohol påverkar, men det är också klart att människor som kan påverka sin situation har bättre hälsa än den som känner sig maktlös.

Landstinget arbetar aktivt för att stödja sörmlänningar som vill bevara och förbättra sin hälsa. Läs mer på underliggande sidor.

Sveriges friskaste län 2025

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att arbeta mot ett gemensamt mål. Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025 – nu är målet satt och resan dit kan börja!

Läs mer om landstingets mål

Sörmlands hälsoprogram – för ett friskare län

Sörmlands hälsoprogram är en satsning för att förebygga några av våra största folksjukdomar och för att stärka folkhälsan. Du som under året fyller 40, 50 eller 60 år kommer att få hem ett kostnadsfritt erbjudande i din brevlåda från oss.

Läs mer om satsningen och vad som ingår

Hälsofrämjande landsting

Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HSF)

Landstinget Sörmland är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och benämns "Hälsofrämjande landsting". Det innebär att befolkning, patienter och anställda i Landstinget Sörmland ska erbjudas möjligheter till hälsofrämjande insatser för att nå bättre hälsa.

Läs mer om hälsofrämjande landsting