Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kulturting 2016

Kulturtinget är ett årligen återkommande evenemang som erbjuder en inspirerande och kreativ mötesplats för politiker och tjänstemän inom den offentliga sektorn, främst från Sörmland, Uppland, Västmanland och Örebro län. Kulturtinget har under åren utvecklats till en viktig arena för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella  frågor med koppling till kulturområdet. Temat har varierat mellan åren men det har alltid funnits ett fokus på barn och ungdom.

Kulturting 2016

Den 9-10 mars 2016 arrangeras Kulturting för tionde året i rad.  "Mångfald - en kvalitetsaspekt" är temat för Kulturting 2016 som hålls på Musikhögskolan i Örebro.

Mer information finns på Region Örebro läns webbplats