Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kulturting 2015

Kulturtinget (11-12/3 2015) är ett årligen återkommande evenemang som erbjuder en inspirerande och kreativ mötesplats för politiker och tjänstemän inom den offentliga sektorn, främst från Sörmland, Uppland, Västmanland och Örebro län. Kulturtinget har under åren utvecklats till en viktig arena för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella  frågor med koppling till kulturområdet. Temat har varierat mellan åren men det har alltid funnits ett fokus på barn och ungdom.

2015 års tema - Vem äger språket?

Alla har rätt till ett språk. Språklig förmåga är grundläggande för att både uttrycka sig själv och förstå andras tankar, att reflektera, förstå samband, dra slutsatser och argumentera. Språklig förmåga är också av stor betydelse för att kunna se olika perspektiv, leva sig in i olika människors situation och kunna uttrycka empati. För samhället är tillgången till information på ett språk som var och en förstår samt möjligheten att uttrycka och förmedla sina åsikter, ytterst en demokratifråga.

Läsfrämjande, litteratur och språk är ett aktuellt och prioriterat område. ”Vem äger språket?”, rubriken och temat för Kulturting 2015, lyfter en relevant frågeställning. Temat inkluderar det vidgade textbegreppet som även omfattar kroppsspråk, bild- och formspråk. Innehållet i 2015 års Kulturting ämnar därmed att lyfta frågeställningar som öppnar för dialog kring språkuttryck och läsfrämjande samt skapa debatt. 

Följ arbetet med Kulturtinget!

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer så gilla oss på Facebook där vi berättar om programpunkterna och annat spännande som händer från och med nu till mars. 

ANMÄL DIG HÄR!

 

Kontakt

Error: -1
No results