Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Arrangörsutveckling

I augusti 2013 startades ett arrangörsutvecklingsprojekt på tre år som är gemensamt för landstingen i Stockholms län, Sörmland, Västmanland och Örebro län, med finansiering från Kulturrådet.

I de regionala kulturplanerna finns målsättningar kring arrangörsutveckling. Utan ett fungerande och väl utvecklat arrangörsskap, med stark lokal förankring, blir det svårt att nå ut med ett kulturutbud till en publik i hela länet. Genom gemensamma fortbildningar för länets arrangörer vill vi säkerställa förutsättningarna för kulturupplevelser på lång sikt och uppmärksamma möjligheter att utveckla och ta hand om nya publikgrupper.