Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Ansökan till regional referensgrupp

Är du kulturaktör – yrkesutövare eller ideell – och engagerad i länets kultur? Har du erfarenhet av samarbete i olika kultursammanhang och vill vara med och diskutera Sörmlands kulturliv? Då kan du anmäla intresse för att ingå i Samkultur Sörmlands nya referensgrupp.

Gruppen tillsätts på två år. Ersättning utgår. Sista ansökningsdag 30 september.

Om referensgruppen

Referensgruppens uppdrag är att diskutera utvecklingsområden inom Sörmlands kulturliv. Gruppen kan föreslå samverkan och samarbeten inom och mellan olika kulturområden och kulturformer. Gruppen är också med och ger synpunkter på länets kulturplan. Inom Samkultur Sörmland kommer även tematiska kommundialoger, kommunkonferenser etc att genomföras. Referensgruppens deltagare kan vid behov och intresse även delta i dessa sammanhang.

Gruppen kommer bestå av ca 20 personer som tillsammans representerar det sörmländska kulturlivet inom områdena musik, film, arkiv, teater, kulturarv/kulturmiljö, hemslöjd, konst, dans och läs- och litteraturfrämjande. Referensgruppen kommer också att innehålla länsövergripande aktörer.

Du som söker ska:

  • Ha egen erfarenhet av kulturskapande och/eller kulturverksamhet som yrkesutövare eller ideell
  • Vara engagerad i kulturlivet
  • Bidra med ditt kunnande och ha en helhetssyn på Sörmlands kulturliv
  • Vara bosatt och verksam i Sörmland

I ansökan ska du:

  • Beskriva vad du kan bidra med till arbetet i referensgruppen
  • Styrka ditt engagemang som yrkesutövare eller ideell
  • Förklara varför du vill vara med i detta sammanhang

Skriv kortfattat, max ett A4-blad. Anmäl dig själv eller tipsa någon annan att anmäla sig.

För frågor kontakta ulla.a...@dll.se

Mejla ansökan senast 2017-09-30 till kultur.ut...@dll.se