Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Landstingets bidrag och stipendier inom kultur, utbildning, folkbildning


Regler, ansökningsdatum och kontaktuppgifter finns på informationssidan för de olika bidragen/stipendierna. Se navigeringen till vänster. 

Bidrag till kulturorganisationer och kulturarbetare

Bidrag kan sökas för hela kulturområdet, som t ex musik- och teaterverksamhet, bildkonst, dans, film, ordkonst, museiverksamhet och folkbildning.

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Barn- och ungdomsorganisation kan beviljas bidrag till regional verksamhet för arbete inom distriktsorganisationen och för samordning med sina lokalavdelningar. Bidrag kan också beviljas till utbildning av ungdomsledare. Barn- och ungdomsorganisationer har också möjlighet att söka bidrag till löpande verksamhet eller till utvecklande verksamhet. 

Filmstöd

Film i Sörmland beviljar stöd till utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm. Stödet riktar sig i första hand till unga och/eller oetablerade filmskapare över 18 år bosatta i Sörmland och kan bestå av professionell coaching, lån av teknik eller kontanta medel. 

Landstingets kulturstipendier

Kulturstipendier kan sökas av kulturarbetare eller andra personer som gjort värdefulla kulturella insatser. Den sökande/föreslagna ska ha anknytning till Sörmlands län.