Landstinget Sörmlands logotyp

Stora historiepriset 2017 går till Ronny Ambjörnsson

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2017 till Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria. Ronny Ambjörnsson är förutom idéhistoriker också författare och skribent. Hans breda bokproduktion omfattar flera litterära genrer, biografi, historia, filosofi, barnböcker och dramatik.

Läs mer på Sörmlands museum

Ny verksamhetschef på Länsbibliotek Sörmland

Bild på ny verksamhetschef på Länsbibliotek Sörmland 2017

Ny verksamhetschef för Länsbibliotek Sörmland från och med första april är Lotta Åstrand. Lotta Åstrand har de senaste femton åren arbetat som chef och ledare i olika roller på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.

Länsbibliotek Sörmlands nya verksamhetschef

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland

Kommuner och landsting ska enligt bibliotekslagen ha biblioteksplaner. Kungliga biblioteket tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna är ansvariga för att följa upp hur biblioteksplanerna används.

Landstinget Sörmlands biblioteksplan innehåller all biblioteksverksamhet som landstinget är huvudman för.

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2016 - 2018

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling i Sörmland

Med statistik, poesi och intervjuer med biblioteksmedarbetare på lokal och regional nivå har Länsbibliotek Sörmland under hösten 2015 undersökt den mångspråkiga biblioteksverksamheten i länet. Resultatet har sammanställts i Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland. Rapporten speglar folkbibliotekens kapacitet och betydelse i ett samhälle präglat av flerspråkighet. Den synliggör också strukturell problematik och utmaningar när det gäller språklig och kulturell kompetens. Rapporten ställer också frågor om vems berättelser och vems språk som tillåts ta plats, och på vilka premisser.

Kontakta Länsbibliotek Sörmland om du önskar en tryckt version av rapporten.

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland

Lättläst Sörmland

Del av ett ansikte med texten Lättläst Sörmland på.

Lättläst Sörmland är en ny tidning på lätt svenska.
I tidningen kan du läsa om vad som händer i Sörmland.
Du kan både lyssna och ladda ner tidningen.
Du kan också läsa tidningen som PDF-fil.

Läs mer om Lättläst Sörmland

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Östra Trädgårdsgatan 2Hitta till ossPostadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
Fax: 0155-28 55 42E-post
Verksamhetsomr chefMikael PaloFörvaltningschef för Kultur & Utbildning Sörmland, Mikael PaloTelefon arbete: 0155-24 57 84E-post

Kulturplan 2015-2018, reviderad 2016-04-26 (pdf)

Kulturplan 2015-2018 (pdf)

Handlingsplan 2018 (pdf)

Handlingsplan 2018 (pdf)