Landstinget Sörmlands logotyp

Stora historiepriset 2018 går till Ida Östenberg

Porträtt av 2018 års vinnare av Stora historiepriset, Ida Östenberg

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2018 till Ida Östenberg, docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet samt forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien.

Läs mer på Sörmlands museum

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland

Kommuner och landsting ska enligt bibliotekslagen ha biblioteksplaner. Kungliga biblioteket tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna är ansvariga för att följa upp hur biblioteksplanerna används.

Landstinget Sörmlands biblioteksplan innehåller all biblioteksverksamhet som landstinget är huvudman för.

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2016 - 2018

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling i Sörmland

Med statistik, poesi och intervjuer med biblioteksmedarbetare på lokal och regional nivå har Länsbibliotek Sörmland under hösten 2015 undersökt den mångspråkiga biblioteksverksamheten i länet. Resultatet har sammanställts i Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland. Rapporten speglar folkbibliotekens kapacitet och betydelse i ett samhälle präglat av flerspråkighet. Den synliggör också strukturell problematik och utmaningar när det gäller språklig och kulturell kompetens. Rapporten ställer också frågor om vems berättelser och vems språk som tillåts ta plats, och på vilka premisser.

Kontakta Länsbibliotek Sörmland om du önskar en tryckt version av rapporten.

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland

Lättläst Sörmland

Del av ett ansikte med texten Lättläst Sörmland på.

Lättläst Sörmland är en ny tidning på lätt svenska.
I tidningen kan du läsa om vad som händer i Sörmland.
Du kan både lyssna och ladda ner tidningen.
Du kan också läsa tidningen som PDF-fil.

Läs mer om Lättläst Sörmland

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Tolagsgatan 8Hitta till ossPostadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
Fax: 0155-28 55 42E-post
Verksamhetsomr chefMikael PaloFörvaltningschef för Kultur & Utbildning Sörmland, Mikael PaloTelefon arbete: 0155-24 57 84E-post

Kulturplan 2015-2018, reviderad 2016-04-26 (pdf)

Kulturplan 2015-2018 (pdf)

Handlingsplan 2018 (pdf)

Handlingsplan 2018 (pdf)