Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Överviktskirurgimottagningen Nyköpings lasarett

 

Välkommen till överviktkirurgiska teamet, kirurgkliniken

Här arbetar läkare, sjuksköterskor, dietist och medicinska sekreterare i tät kontakt med primärvården och med dig som patient i centrum.

Övervikt/fetma är en av Sveriges största folksjukdomar och andelen överviktiga ökar hela tiden. Övervikt kan leda till allvarliga följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke och typ 2 diabetes. Operation för övervikt syftar förutom viktnedgång till att förebygga och undvika följdsjukdomar. Om man även har nattliga andningsuppehåll och smärta i leder hjälper en viktnedgång till att förbättra dessa besvär.

På överviktskirurgiska teamet behandlas svår övervikt med operation efter det att primärvården hjälpt dig till en start av viktnedgång inför operation. 

Beslut om hur behandling för övervikt i landstinget Sörmland skall ske styrs via vårt gemensamma dokument ”Vårdprogram Fetma”. Utredning och behandling inleds via primärvården och vi bedömer sedan om kirurgi är en lämplig kompletterande behandlingsform. Vid beslut om operation hjälper vi dig med förberedelser inför operation och sköter sedan uppföljning under en viss tid. Därefter remitteras du åter till primärvården för årliga kontroller livet ut.

Den operation vi använder oss av i Nyköping är gastric bypass (GBP). Syftet är att förminska magsäcken och minska upptaget av näring i tarmen.  I samråd med andra sjukhus kan vi vid specialfall även diskutera kompletterande utredningar och andra åtgärder. Innan operationsbeslut skall samtliga patienter uppvisa påbörjad viktnedgång. Under 3 veckor innan operationsdagen får du som patient leva på särskild lågkaloridiet som vi rekommenderar. Syftet är att förminska levern och därmed komma åt operationsområdet. Du kommer in samma dag du skall opereras och stannar oftast endast något dygn. Efter hemgång följer vi upp dig med återbesök. Räkna med sjukskrivning på cirka 3-4 veckor.

För att få komma till kirurgkliniken gäller följande kriterier:

Du skall vara mellan 18-60 år, ha ett BMI på 35 eller mer, vara icke rökare eller gått igenom rökavvänjning, fått hjälp med viktnedgång via vårdcentral enligt ”Vårdprogram Fetma” och vara motiverad och ha egna önskemål om en operation. Du skall inte ha ett pågående missbruk, eller obehandlade sjukdomar.

Behandlingen/uppföljningen för övervikt ser ut ungefär så här:

1. Efter att en remiss inkommit till oss gör vi en bedömning av denna. Viktigt är att du först fått hjälp av din vårdcentra att påbörja viktminskning enligt ”Vårdprogram Fetma” och att betydelsefull information finns med på remissen. Vi vill ha uppgifter om längd, vikt, BMI, midjeomfång, rökning/snus, alkohol och droger, mediciner, tidigare operationer, allergier och hur du lyckats med viktnedgång själv och via den  hjälp vårdcentralen skall ha erbjudit dig.

2. Uppfyller du kriterierna för att få komma till oss kallas du på ett första besök som oftast sker i form av en gruppinformation som varar i cirka tre timmar. Då föreläser läkare, sjuksköterska, dietist och rökavvänjare. Vissa patienter kallas för individuella besök först.

3. Andra besöket räknas som ett återbesök och är oftast ett individuellt besök med läkare och sjuksköterska. Då görs en bedömning om kirurgi är lämpligt just för dig. Ta med ifylld hälsodeklaration!

4. Sedan sker uppföljning efter operation, dessa är individuella besök:
Två veckor efter operationen kommer du på ett sjuksköterskebesök. Vi tittar på såret och pratar om hur det går för dig.

Åtta veckor efter operationen träffar du läkare och sjuksköterska. Du har även då ett enskilt besök hos dietisten.

Efter ett år träffar du oss igen för kontroll av blodprover och förnyelse av recept.

Efter två och fem år gör man en brevuppföljning med provtagning och svar.

Vi registrerar alla opererade patienter i ett nationellt kvalitetsregister (SOReg = skandinaviska obesitasregistret). Obesitas = övervikt. Ifrån dessa register tar vi ut statistik och resultat som används som underlag för  uppföljning och förbättringsarbete.

Två år efter överviktsoperation kan du få en bedömning för hängbukskirurgi. Kriterierna för få en operation beviljad är att du varit viktstabil senaste månaderna, är icke rökare, har ett BMI på 27 eller mindre, eksem klåda eller andra hudbesvär och ett spontakt överhäng på buk hud mätt från hudvecket under, som är 5 cm eller mer (vi mäter med linjal när du står normalt). Kosmetisk kirurgi beviljas ej.

Vill du ha mer utförlig information om vilken hjälp du kan få via vårdcentral, utredning, förberedelser inför operation, operationsmetod, kost och uppföljning kan du läsa våra  dokument i högermarginalen

Är du redan patient hos oss i överviktskirurgiska teamet kan du vända dig till våra sjuksköterskor för svar på frågor.

Behöver du hjälp av tolk vid besöket ber vi dig meddela oss så hjälper vi dig att boka detta.

Behöver du information om vårdgaranti eller valfrihet ber vi dig kontakta Vårdgaranti- och valfrihetsservice (valmojl...@dll.se) eller
telefon 0155-247730 mellan kl 09:00-12:00. Om du önskar vård på annat sjukhus vill vi göra dig medveten om att bedömning och även all uppföljning sker via den vårdgivaren.