Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vårdgaranti

Vårdgarantin gäller all planerad vård

För dig som patient innebär vårdgarantin att du ska få tid för besök och behandling inom bestämda tidsgränser. Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma i fråga.

Landstinget Sörmland försöker göra allt för att erbjuda patienterna vård inom vårdgarantin i vårt eget landsting. Om det inte är möjligt är det fortfarande Landstinget Sörmlands ansvar att vården blir utförd på något annat sjukhus.

Akutvård

Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Blir du akut sjuk eller skadad får du vård så fort som möjligt.

Vårdgarantin innebär:

Vårdgarantin

– Kontakt med vårdcentralen samma dag
Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.

Behöver du träffa läkare på vårdcentralen ska du få en tid inom sju dagar

– Läkarbesök på vårdcentralen inom sju dagar
Om vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen bedömer att du behöver träffa en läkare på vårdcentralen ska du få göra det inom sju dagar.

Om du efter medicinsk bedömning på vårdcentral behöver specialistvård ska du få tid så snart som möjligt, men senast inom 90 dagar

– Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
Om du får en remiss till den specialiserade vården, ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du sökt vård utan remiss.

Om du efter medicinsk bedömning på vårdcentral behöver specialistvård ska du få tid så snart som möjligt, men senast inom 90 dagar

– Behandling påbörjad inom 90 dagar
Om man inom den specialiserade vården bedömer att du behöver behandling, till exempel operation, ska du erbjudas den så snart som möjligt, men senast inom 90 dagar.

Vårdgarantin gäller för all planerad vård.

Från och med 1 juli 2010 är vårdgarantin inskriven i hälso- och sjukvårdslagen.

Om du erbjuds vård i annat län får du ersättning för extra kostnader som kan uppstå, till exempel för resa. Patientavgiften betalar du enligt de regler som gäller där vården ges. Landstinget Sörmlands villkor för egenavgifter vid resor gäller.   

Om du utan godtagbara skäl tackar nej till eller uteblir från en erbjuden tid för besök eller behandling gäller inte vårdgarantin och ditt besök eller din behandling kan komma att fördröjas.

Kontakt

Telefon: 0155-24 77 30
ProjektledareGunilla Carlson Kjell