Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Valmöjligheter

Valmöjligheter inom Landstinget Sörmland

Valfrihetskampanj illustrerade av en väckarklocka

Du som är folkbokförd i Sörmland, har möjlighet att välja sjukhusmottagningar och slutenvård samt landstingsfinansierad privat vårdgivare var du vill inom länet. Landstinget Sörmland har inget remisskrav för specialistbesök vid de landstingsdrivna sjukhusen.

Valmöjligheter i annat landsting

Varje landsting har ett ansvar för att erbjuda och bekosta vård till sina länsinvånare. Många landsting kan även ta emot utomlänspatienter för planerad vård. Som sörmlänning kan du söka öppen hälso- och sjukvård i hela landet utan remiss, förutsatt att det är en vårdgivare som är landstingsfinansierad. Några landsting har krav på remiss till specialistsjukvård och den gäller för alla som söker vård i dessa landsting.

För sluten vård, som kräver inläggning på sjukhus, behövs ett godkännande i förväg från hemlandstinget.

Du får själv kontakta vårdgivaren i annat län och försäkra dig om att de kan ta emot dig. Du betalar den patientavgift som gäller i vårdlandstinget och även merkostnader som kan uppstå i samband med det fria vårdvalet.  Barn, som får vård i landsting som tar ut avgift för barn, kan få patientavgiften återbetald av Landstinget Sörmland.

Får du remiss från primärvårdsläkare till sjukhusmottagning kan du välja till vilken mottagning remissen ska skickas. 

Valmöjligheten omfattar inte

  • Sluten högspecialiserad vård/ regionsjukvård 
  • Tvångsvård
  • Långvarig medicinsk rehabilitering

Vill du veta mer?

Regelverk, informationsbrev till patient och vårdgivare med mera finns i relaterad information till höger.

1177 Valmöjligheter

Via 1177.se vårdguidens E-tjänster kan du logga in och ställa din fråga
Telefon: 0155-24 77 30