Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Patientjournaler

All vård av patienter måste journalföras enligt patientdatalagen. Journalen är ett stöd för att de som arbetar i vården ska kunna ge en god och säker vård. Informationen är sekretessbelagd och det är i patientdatalagen noga reglerat hur den får användas av vårdpersonalen.

Du har rätt att läsa din egen journal. I så fall skickar du ett brev och ber att få kopior på din journal. Brevet ställs till verksamhetschefen på den klinik/vårdcentral du var på. Förfrågan kan du adressera så här till exempel:

Verksamhetschefen
Kirurgkliniken
Nyköpings lasarett
611 85 Nyköping

Kliniken/vårdcentralen skickar kopiorna i rekommenderat brev som du får hämta ut på posten mot en avgift eller om ni kommer överens om att du ska hämta dem på lasarettet/vårdcentralen.

Under tio sidor tas ingen avgift ut. Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska en avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrift av upptagningar för automatisk databehandling. Avgiften för en beställning av tio sidor är 60 kr. För varje sida därutöver är avgiften 6 kronor.

Vem har läst min journal?

Bara den som behöver informationen i sitt arbete för att ge dig vård har rätt att läsa din journal. Detta gäller både journaler i pappersform och elektroniska journaler. Landstinget Sörmland har elektroniska journaler och kan därför spåra vem som läst din journal. Som patient har du rätt att ta del av vem som läst din journal. Vänd dig till din vårdcentral eller klinik för att få uppgifter utlämnade om detta.