Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vård av utländska patienter

Olika grupper har olika stor omfattning av vårdförmåner

  • Länsinvånare
  • EU/EES-medborgare
  • Asylsökande
  • Patienter från länder med sjukvårdskonvention med Sverige
  • Utlandssvenskar
  • Självbetalande
  • Papperslösa/gömda (personer som vistas i länet utan giltigt tillstånd)

Det som styr omfattning och patientens kostnad är bl.a. hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, kommunallagen, lagen om vård till asylsökande mfl, konventioner, EES-regler och andra överenskommelser. SKL har en bra sammanställning i ”Vård av personer från andra länder”. Du finner den via www.SKL.se