Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Engångsavgift i stället för hyra för hörapparat

Landstinget har sett över avgifterna för hörselhjälpmedel. Ett förslag om att övergå från årshyra till engångsavgift antogs av landstingsstyrelsen.

Omkring 11 000 sörmlänningar har hörapparat. Själv hörapparaten är ett samhällsbetalt hjälpmedel för patienten. Idag betalar patienten en årshyra på 200 kronor för en och 300 kronor för två. Systemet kostar mycket pengar i administration. Förslaget innebär därför att patienterna i stället får betala en engångssumma om 850 kronor för sitt hörselhjälpmedel. Förbrukningsartiklar som batterier, vaxfilter och ljudslangar betalar patienten själv.

Sedan tidigare finns från 1 januari 2011 en lägsta gräns för att få hörapparat gratis (25 dB) och en gräns för att få andra hörhjälpmedel som blinkande ljus eller vibrerande ringsingnal på telefon och dörr eller trådlös förstärkning av TV-ljud (50 dB)

Hörlurar till TV och förstärkt ringsingnal har tagits bort som hjälpmedel och räknas som egenvårdsprodukter.

Om förslaget till engångsavgift antas i landstingsfullmäktige börjar det gälla efter beslutet är taget. För dem som redan har hörapparat efterskänks hyran fram till dess en ny ska utprovas.
Den ändrade avgiften är jämförbar med andra landsting. Förslaget har behandlats i länshandikapprådet.