Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Nu inför landstinget förenklade patientavgifter

Från och med första januari 2017 infördes avgiftsfria besök i primärvården och förenklade patientavgifter för besök på sjukhus. Förenklingen innebär att det är samma avgift oavsett om du till exempel träffar en läkare eller sjukgymnast.

När det gäller den avgiftsfria primärvården är Sörmland först ut i landet med denna modell som är ett led i arbetet med en jämlik hälso- och sjukvård för Sveriges friskaste län.

För den som är 85 år eller äldre blir även sjukhusbesök gratis. Det samma gäller för barn och ungdomar till och med det år de fyller 19 år. För barn och ungdomar är ambulanstransport, besök och sjukhusvistelser fortfarande kostnadsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

Högkostnadsskydd

Gränsen för att nå upp till högkostnadsskyddet är detsamma. Du betalar högst 1 100 kronor för sjukvårdsbesök under en tolvmånadersperiod. Nytt är att även kostnaden för ambulanstransporter ingår i högkostnadsskyddet. För den återstående tiden av perioden får du ett frikort som gäller i hela Sverige.

Kom ihåg att avboka ditt besök

Om du inte kan komma till ditt bokade besök är det viktigt att du avbokar så att någon annan kan få tiden istället. Om du inte avbokat din tid senast 24 timmar innan besökstiden får du betala en avgift. Du kan avboka din tid genom 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan även ringa din vårdcentral eller mottagning för att avboka din tid.

SMS-påminnelse

För att underlätta och påminna om ett bokat besök kommer SMS-påminnelse att införas på samtliga vårdcentraler i Sörmland. Om patienten vill ha en SMS-påminnelse skickas den ut klockan 12.00 dagen före ett inbokat besök. Då finns tid för patienten att eventuellt avboka besöket.

Läs mer

Patientavgifter i Sörmland (1177.se)
Yksinkertaistetut potilasmaksut 1. tammikuuta 2017 alkaen (1177.se)