Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Avgifter inom vården

Landstingets patientavgifter fastställs av landstingsfullmäktige. Som patient betalar du den avgift som gäller i det landsting du besöker. Det innebär att avgifterna kan variera i olika landsting. Högkostnadsskydd är gränsen för vad vård och läkemedel kostar dig och gäller i hela Sverige.

Högkostnadsskydd för besök inom sjukvården

Du betalar högst 1 100 kr för sjukvårdsbesök under en 12-månadersperiod. För den återstående tiden av perioden får du ett frikort. Frikortet gäller i hela Sverige. Vid varje besök registreras din avgift och du ett E-frikort för sjukvård när du nått högkostnadstaket

Under våren 2017 digitaliserade landstinget sin hantering av högkostnadskort och frikort för sjukvård. Detta innebar att stämpelkortet ersätts med digital registrering av högkostnadskort och frikort.  Här kan du läsa mer om e-frikort.

Gäller även tandvård i vissa fall

Även tandvård, som har samband med sjukdom, ingår i vissa fall i högkostnadsskyddet. Vanlig tandvård ingår inte högkostnadsskyddet för sjukvård. 

Högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården gäller inte för:

• vård som innebär inläggning på sjukhus
• vaccinationer och intyg som betalas efter särskild taxa
• hälsokontroller
• kostnader för uteblivet besök
• kostnader för journalkopior
• preventivmedel
• egenavgift för hjälpmedel

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadstaket är 1 800 kronor i egenavgift. Det räknas från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod.
Högkostnadsskyddet registreras med automatik i samband med din resa.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 250 kr per 12-månadersperiod för dina receptbelagda läkemedel. Vänd dig till Apoteket för närmare upplysningar.

85 år och äldre

Är du 85 år eller äldre är alla besök hos vårdcentral och sjukhus gratis. Dock får du betala för uteblivet eller sent avbokat besök.

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar är besök och sjukhusvistelser kostnadsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor. När barn och ungdomar får vård utanför länet  och vårdlandstinget tar ut en patientavgift är det möjligt att få avgiften återbetald av Landstinget Sörmland.

Avgifter för sjukhusvistelse

För barn och ungdomar upp till och med det år de fyller 19 år är sjukhusvistelse gratis. Därefter är avgiften 100 kr per dag. Efter att du varit inlagd på sjukhus får du en räkning hemskickad. Det gäller även BB-vistelse.

Betalning

Du kan betala med kort på de flesta vårdcentraler och sjukhusmottagningar. På akutmottagningarna går det endast att betala sitt besök antingen med bankkort eller via faktura.

E-faktura

Du som betalar dina fakturor via internetbank kan anmäla dej som e-fakturakund hos Landstinget Sörmland.

Kom ihåg att avboka ditt besök senast 24 timmar innan

Om du inte kan komma till ditt bokade besök är det viktigt att du avbokar så att någon annan kan få besöka vården istället. Om du inte avbokat din tid senast 24 timmar innan får du betala en avgift. Du kan avboka din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan även ringa din vårdcentral eller mottagning för att avboka.

Från och med 1 mars 2017 gäller följande:

Avgift för uteblivet eller sent avbokat besök

  • Primärvård 300kr
  • Specialistsjukvård 450kr

Regeln gäller även den som har frikort, barn och ungdomar 0-19 år, samt den som är 85 år eller äldre.

Vaccinationer, intyg och hälsokontroller

Om du vill kontrollera din hälsa, få ett intyg eller vaccinera dig gäller en särskild taxa. Avgifter för detta ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Dödsfall i hemmet

När en person avlider i hemmet är det hälso- och sjukvårdens ansvar att konstatera dödsfallet och att ta hand om kroppen på ett värdigt sätt. Landstinget Sörmland beställer transport till bårhus av en begravningsbyrå och står för transportkostnaden i de flesta fall.

Landstinget står inte för kostnaden för transport till bårhus

  • om anhöriga väljer att själva beställa transport till bårhus
  • om kroppen sveps och läggs direkt i kista
  • om personen ej är folkbokförd i Sörmland 
  • om en svensk medborgare avlider utanför Sverige
  • om en utländsk medborgare avlider i Sverige
  • vid transport av stoft.

Har du frågor om avgifter?

Kontakta den aktuella mottagningen så hjälper de dig.