Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Insyn och information

Vården är frivillig

All hälso- och sjukvård är frivillig och behandling ska ske med ditt samtycke så långt det är möjligt. Du har alltså rätt att tacka nej till behandling och medicinering. Undantaget är psykiatrisk tvångsvård och vård enligt smittskyddslagen.

Rätt till information

  • Du har rätt att på ett begripligt sätt få besked om ditt hälsotillstånd
  • Du har rätt att få upplysning om planerade undersökningar och behandlingar
  • Du har rätt att få upplysning om andra undersöknings- eller behandlingsalternativ
  • Du har rätt att få information om valmöjligheter och vårdgarantier
  • Du har inte rätt att kräva en viss behandling om din läkare inte anser den motiverad.