Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Donation

Ja eller nej till donation? Du bestämmer själv om du vill donera dina organ eller vävnader för transplantation eller annat medicinskt ändamål.

Även om det är svårt att tänka på döden är det viktigt att du tar ställning och gör din vilja känd i frågan om organ- och vävnadsdonation. Det finns tre sätt att visa sin vilja. Alla har samma vikt och det är den senaste viljeyttringen som gäller. Våra lagar antar att du samtycker till donation om inget annat är registrerat eller känt, men dina anhöriga tillfrågas alltid.

Livsviktigt.se

På webbsidan Livsviktigt.se webbplats kan du läsa mer om donation och fylla i din vilja direkt.

Donationskort

Donationskort finns på apotek och vårdcentraler. Fyll i ditt kort och bär det tillsammans med dina övriga identitetshandlingar.

Meddela anhöriga

Berätta för dina närstående hur du vill ha det. Eftersom dina anhöriga alltid tillfrågas och ombeds tolka din inställning till donation är det viktigt att också prata med dem även om du redan fyllt i ett donationskort eller registrerat dig på livsviktigt.se.

Prover för forskning

Som patient behöver du ofta lämna prover, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Prover tas också vid de hälsokontroller som landstinget erbjuder. Vissa prover sparas rutinmässigt i en så kallad biobank. I samband med provtagningen måste du tillfrågas för att dina prover ska sparas i en biobank 

 Säger du som patient ja får provet sparas och användas till:
• egen vård och behandling,
• utbildning och kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården,
• forskning och klinisk prövning som godkänts av en etikprövningsnämnd.
 Om du har samtyckt till att ett prov får sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut genom att skicka in en Nej-talong.

Om du som patient säger nej helt och hållet kasseras provet efter analys.

Läs mer om biobanker och biobankslagen på Biobank Sverige