Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Samordningssköterska

Sedan 2013 har vårdcentralen en samordningssköterskor för äldre och multi-sjuka. Uppdraget innebär att vara en fast vårdkontakt för de patienter som har behov av det. Sköterskan samarbetar med kommunen och kan hjälpa till i kontakten med biståndshandläggare. Samverkan sker även med Kullbergska- och Mälarsjukhuset  för att få en sammanhållen vård.

Samordningssköterska Eva Westerberg
Eva Westerberg

Jag är samordningssköterska för äldre och multisjuka som är listade hos oss. Jag är mån om att du ska få de råd samt den vård och behandling som du behöver.

Tillsammans med dig och eventuell anhörig går vi igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

Kontakt
Kontakta mig gärna om du har frågor och funderingar, för egen del eller för någon anhörig. Telefonnr 0157 - 184 48.