Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Samordningssköterska för multisjuka och äldre

Vi på vårdcentralen Fröslunda vill förbättra omhändertagandet i primärvården för dig som är äldre eller har många sjukdomar, genom att erbjuda stöd av en samordningssköterska. Hennes uppgift är att vara en fast vårdkontakt för dig som har många möten med vård och omsorg.

Förenkla vardagen

Målet med samordningssköterskans funktion är att skapa trygghet i vardagen och en lättåtkomlig kontakt med vården för den äldre sjuke och dennes närstående.

 

Individuell vårdplan

Samordningssköterskan på vårdcentralen Fröslunda är mån om att du får de råd, behandlingar och den vård som du behöver. Genom kontakt med mig kan vi tillsammans göra en individuell vårdplan utefter dina behov, allt för att du ska känna trygghet i dina möten med vården. Jag som samordningssköterska har nära kontakt med olika delar av vården och kan förmedla kontakter och ge information om vart du ska vända dig i olika ärenden. 

 Kontakt

Ta gärna kontakt om du har några funderingar och frågor för egen del eller för en anhörig. Du når mig på telefon 016-10 42 58.


 

Folder i PDF-format

Läs mer om samordningssköterska för äldre och multisjuka