Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Förebygg fallskador

Goda vanor förebygger fallskador. Det är vanligt att äldre människor ramlar och slår sig. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skada bland människor över 60 år.

Här får du tips och råd hur du förebygger fallskador.

Landstinget och länets nio kommuner arbetar tillsammans för att minska antalet fall och fallskador.

Anita Segring, utvecklingsledare anita.s...@fou.sormland.se
016-541 40 36