Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Nationell Patientenkät

Din åsikt om vården behövs
– Beskriv dina upplevelser i den nationella patientenkäten!
Affisch Nationella patientenkäten

  • Fick du den hjälp du förväntade dig? 
  • Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?
  • Blev du bra bemött?

Det är några frågor som ställs till patienter i hela landet. Nationella Patientenkäten skickas hem till ett urval personer som varit patient på sjukhus eller vårdcentral. Patienternas samlade upplevelser blir ett viktigt underlag för utvecklingsarbete. Den som svarar har alltså möjlighet att bidra till att vården blir bättre!

Får du en enkät i din brevlåda så ber vi dig att svara på den. Ditt svar är viktigt för oss!

Vill du veta mer om resultaten så redovisas dessa på Sveriges kommuner och landstings (SKL) hemsida, se länk nedan.

SKL - Nationell Patientenkät