Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Vårdbarometern

Vårdbarometern är en årlig undersökning som belyser svenskarnas kunskaper om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården. Bakom Vårdbarometern står landsting och regioner i Sverige.

Underlaget för Vårdbarometern är telefonintervjuer två gånger per år, med ett slumpmässigt urval av allmänheten från 18 år och äldre. Det innebär att ungefär 0,5 procent av den vuxna befolkningen intervjuas årligen. Av dessa bor 1 000 i Södermanlands län.

Frågorna grundar sig på ett gemensamt frågeformulär, där några frågor ställs vid varje undersökningstillfälle och kan följas över tid. Frågorna handlar till exempel om tillgång till vård, förtroende för hälso- och sjukvården och väntetider.

Kontakt

Anna EkholmTelefon arbete: 0155-24 72 17Mobil: 073-868 04 90E-post