Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kvalitetsbokslut för hälso- och sjukvården

Landstingets Sörmlands årliga kvalitetsbokslut visar några av de många förbättringar som har genomförts inom hälso- och sjukvården under året. Bokslutet för 2017 består av åtta filmer.

Framtidens vårdavdelning

Kvalitetsbokslut 2017Patienten i centrum med personalteam kring sig. Ny teknik, hälsosamma scheman med arbetstidsförkortning och tid för kompetensutveckling. Det är en del av allt som införts på framtidens vårdavdelning som under hösten startade på akutvårdsavdelningen, Nyköpings lasarett och kirurgi- och urologiavdelningen, Mälarsjukhuset.

Egen larmcentral höjer kvalitén på ambulanslarmen

Kvalitetsbokslut 2017Från och med 28 november 2017 kopplas den som ringer 112 från Sörmland till vår egen larmcentral i Eskilstuna. Samtalen besvaras av sjuksköterskor som hjälper inringaren till rätt vårdnivå och ambulansdirigenterna ser till att ambulansen kommer fram till rätt adress.

Landstinget Sörmlands kvalitetsprisvinnare 2017: Strokeavdelningen på Nyköpings lasarett

Kvalitetsbokslut 2017På den nya strokeavdelningen på Nyköpings lasarett är all personal rustad för att omedelbart ta hand om dig som fått en skada av en blodpropp eller blödning i hjärnan och på så sätt öka dina chanser att tillfriskna och bygga upp dina förmågor på nytt.

Landstinget Sörmlands kvalitetsprisvinnare 2017: Frakturkoordinatorprojektet

Kvalitetsbokslut 2017Sedan två år tillbaka arbetar särskilda frakturkoordinatorer med att leta upp och intervjua patienter som fått vård för ”lågenergifrakturer” och bedömer om de har behov av skelettstärkande läkemedelsbehandling.

Förändra radikalt - tjänstedesign i offentlig sektor

Kvalitetsbokslut 2017Under året har 10 arbetsgrupper från olika verksamheter i Sörmland tacklat aktuella utmaningar i tjänstedesign-processen ”Förändra radikalt”. Habiliterings-verksamheten har i  ”Teckenspråk genom hela livet” jobbat med hur tillgängligheten på landstingets och kommuners tjänster för döva kan öka.

Ny teknik utvecklar diabetesvården

Kvalitetsbokslut 2017Diabetes är en sjukdom som påverkar livet dygnet runt för den drabbade. De mediciner och tekniska hjälpmedel som finns idag underlättar på ett bra sätt, berättar Helena Stuvemark, diabetessjuksköterska på Mälarsjukhuset.

Vårdcentralernas hälsofrämjande arbete

Kvalitetsbokslut 2017Landstinget Sörmlands 18 vårdcentraler utvecklar kontinuerligt sitt hälsofrämjande arbete, till exempel genom coachning, rådgivning och föreläsningar. Särskilda tobaksavvänjare stöttar dig som behöver hjälp att sluta röka. Elisabeth Riedl är Tobaksavvänjare på Skiftinge vårdcentral i Eskilstuna.

Tillvarata kompetensen hos nyanlända med vårdbakgrund

Kvalitetsbokslut 2017För att stötta läkare och sjuksköterskor med vårdutbildning från något land utanför EU och korta vägen till svensk legitimation har verksamheter under året haft möjlighet att ta emot nyanlända personer med vårdbakgrund för praktik. Under hösten startade också en introduktionsutbildning på Eskilstuna folkhögskola med målsättning att snabbare få nyanlända med vårdbakgrund i arbete inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Kontakt

Telefon: 0761-12 99 41Besöksadress: Landstingskansliet, Repslagargatan 19Postadress: 611 88 NyköpingE-post