Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kvalitet och förbättring

Ett ständigt arbete för att utveckla sjukvården pågår i Landstinget Sörmland. Här kan du ta del av hälso- och sjukvårdens kvalitetsbokslut från de gångna åren.

I arbete med utveckling är nationella jämförelser ett viktigt underlag. De ger underlag för att se på vilka områden insatser behöver göras.

Nationella patientenkäten görs inom tre områden; på vårdcentraler, inom psykiatrin och inom specialistsjukvården.

Vårdbarometern är en enkätundersökning om hur medborgarna uppfattar sjukvården.

Öppna jämförelser är en sammanställning av en rad nationella kvalitetsregister.

Kontakt

Telefon: 0761-12 99 41Besöksadress: Landstingskansliet, Repslagargatan 19Postadress: 611 88 Nyköping