Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

En av grundstenarna för Landstinget Sörmlands miljöarbete lade Landstingsfullmäktige i juni 2007;
”Landstinget ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling och sträva efter att alltid ligga i framkant vad gäller miljöbefrämjande arbete och åtgärder.”

Arbetet med att ta fram ett nytt Miljö- och klimatprogram för 2014-2018   påbörjades under hösten 2012 efter beslut i landstingsstyrelsen. Miljö- och klimatprogram 2014-2018, är en utveckling av tidigare miljöprogram som landstinget följt sedan 2003.

grönt blad med vattendroppe

Som underlag till programmet har en omfattande omvärldsbevakning genomförts. Detta för att säkerställa att de strategiska mål, åtaganden och indikatorer som föreslås av den politiska styrgruppen i samarbete med landstingets miljöorganisation har relevans och är möjliga att nå under programperioden. Förslagen har varit på remiss till landstingets förvaltningar och bolag.

Genom att uppnå de strategiska miljömålen som fastställts i programmet kan landstinget minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och i och med det bidra till en positiv utveckling i Sörmland ur miljösynpunkt.