Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Liv & Hälsa ung 2017

Liv & Hälsa ung
2017 genomförs Liv & Hälsa ung för sjätte gången. Här får du mer information om årets undersökning. 

  • I undersökningen 2017 medverkar 59 skolor. Det är drygt 7 800 elever i årskurserna sju och nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet som har besvarat våra enkäter. Svarsfrekvensen är 84 procent och det är vi mycket nöjda med.

  • Det första resultatet redovisas på länsnivå i slutet av maj. Elever, vårdnadshavare och personal på skolan får resultatet som en återkoppling. Andra intresserade kan också ta del av detta första resultat.

  • Resultat på kommunnivå presenteras i rapporten Hälsan i Södermanland. Rapporten ger en översiktlig beskrivning av länets kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa för barn och vuxna.

  • Det finns två PowerPoint presentationer som visar utveckling över tid. Den ena visar årskurs 9 och den andra visar resultat inom ANDT området.  Båda dessa visar länets värden.

  • Resultat kommer också att redovisas vid olika muntliga framställningar, i fler rapporter och underlag framöver. För Landstinget Sörmland är det ett tydligt mål att Liv & Hälsa ung ska vara en del i att stötta den övergripande målsättningen – att bli Sveriges friskaste län 2025.