Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Lanseringskonferens nationell ANDT strategin 2016-2020

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

15 mars 2017 genomförde landstinget i samverkan med Länsstyrelsen i Södermanland län en regional lanseringskonferens. Information gavs om den nationella ANDT strategin 2016-2020. Information gavs också om verktyg och stöd för att utveckla ANDT arbetet samt exempel på arbeten som görs i Sörmland inom ANDT-området.

Ett 70-tal personer deltog från länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen, polisen, kriminalvården, tullverket och idéburna organisationer.

Vill du veta mer om konferensen eller ANDT förebyggande arbetet i länet kontakta
Elin Schelin ANDT-samordnare 
Länsstyrelsen i Södermanlands län
telefon 010-223 42 56
e-post Elin Schelin
Länsstyrelsens hemsida om ANDT - förebyggande arbete