Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Forskningsförberedande kurs

 

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till klinisk, patientnära forskning och förbereda deltagarna för att genomföra ett eget forskningsprojekt/forskningsarbete på vetenskaplig grund. Kursen ska också ge en adekvat bakgrund för utvärderings- och utvecklingsarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställda som planerar att genomföra ett  forsknings-/utvecklingsprojekt. Alla yrkeskategorier är välkomna att gå kursen. Kursen vänder sig också till de ST-läkare som ska genomföra sitt obligatoriska projektarbete.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs. 


Innehåll

Att skriva vetenskapligt/projektplan
Forskningsetik
Forskningsmiljö
Forskningsprocessen, kvantitativ och kvalitativ metod
Grundläggande statistik
Litteratursökning
Projektplanering
Projektpresentation
Vad är vetenskaplig litteratur?

Upplägg

För att skapa goda förutsättningar för ett varaktigt lärande bygger kursen på mycket egen aktivitet bland deltagarna. Det bärande momentet är att alla kursdeltagare får träna sig på att skriva en projektplan.
Utöver schemalagd tid krävs därför ett antal timmars arbete på egen hand före och mellan de schemalagda kursdagarna. Det är obligatoriska inslag i kursen att läsa två artiklar före kursstart och att lämna in en projektplan inför sista kursdagen.

Kursintyg

För att få kursintyg krävs att du har varit närvarande vid alla kursmoment, besvarat frågorna på artiklarna samt lämnat in din projektplan och fått den godkänd.

Kursort

Ej bestämt än för hösten 2018.

Kursdatum

Datum för hösten 2018 är inte bestämda än.

Anmälan:

Anmälningstiden har gått ut för vårens kurs. Under våren kommer datum läggas ut för höstens kurs.

Max 24 deltagare. Antagningen sker efter först till kvarn principen.

Frågor om kursen besvaras på fou-ce...@dll.se

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post